Finansijski poslovi Vaše zgrade

 

  • Raspolaganje sredstvima sa tekućeg računa stambene zajednice a na osnovu odluke skupštine stambene zajednice
  • Vođenje evidencije o prihodima i rashodima stambene zajednice
  • Priprema budžeta i raspoređivanja po stavkama
  • Naplata dogovorenog iznosa za upravljanje i održavanje stambene zgrade
  • Priprema, štampa i dostavljanje uplatnica stanarima zgrade u poštanske sandučiće ili preko sistema objedinjene naplate “JKP Infostan”
  • Prinudna naplata potraživanja stambene zajednice
  • Izrada završnog računa i podnošenje poreske prijave za stambenu zajednicu ukoliko ista ostvaruje prihod po osnovu rentiranja zajedničkih delova

 

Važna napomena: kako je transparentnost finansija ono na čemu insistiramo, stanarima je ista uvek dostupna na uvid. Isto važi i za one korisnike koji nisu u mogućnosti da koriste aplikaciju softvera koje koristimo u poslovanju.