Prinudni upravnik 

Profesionalni upravnik u prinudnoj upravi stambene zajednice

 

Prinudna uprava u stambenu zajednicu se uvodi kada vlasnici stanova ne žele ili nisu u mogućnosti da se dogovore i izaberu upravnika koji bi ih predstavljao.

U takvim slučajevima lokalna samouprava(opština) stambenim zajednicama dodeljuje prinudnog upravnika(profesionalnog upravnika). Prinudni upravnik predstavlja stambenu zajednicu sve dok se stanari ne organizuju i sami izaberu upravnika iz redova stanara ili profesionalnog upravnika po svom izboru.

Prinudni upravnik se ne smenjuje, prinudni upravnik nestaje istog trenutka kada se stambena zajednica organizuje i izabere upravnika po svom izboru. Prinudni upravnik obavlja poslove organizacije na hitnim intervencijama a sve ostale poslove po prioritetima. Prinudnom upravniku nije potrebno odobrenje stambene zajednice ni za jedan posao koji obavlja u vašoj stambenoj zajednici, Vi kao članovi stambene zajednice koji donosite odluke ne postojite pravno i nemate pravo glasa u odlučivanju. Lokalna samouprava donosi odluku o visini tekućeg i investicionog fonda koji plaćate, lokalna samouprava donosi odluku o visini nadoknade koju plaćate za angažovanje prinudnog upravnika i Vi se tu kao stambena zajednica ništa ne pitate. Visina fondova i nadoknada za angažovanje prinudnog upravnika je minimalna i zavisi od više parametara; broj posebnih delova, zgrada sa liftom ili bez lifta, godina izgradnje, da li već plaćaju firmu za tekuće održavanje itd.

Problem prinudnom upravniku predstavljaju minimalni zakonski fondovi koje ni on, ni Vi kao stanari ne možete menjati. U slučaju da Vam curi krov prinudni upravnik može reagovati samo u slučaju da imate potpisan ugovor sa recimo JP Gradsko stambeno i od njih tražiti ponudu za sanaciju krova. U slučaju manjih sanacija na krovu prinudni upravnik može rešiti problem ukoliko ima dovoljno novca na računu stambene zajednice koja nema potpisan ugovor sa firmom za održavanje, recimo JP Gradsko stambeno. Fondovi u prinudnoj upravi su toliko mali da nema novca ni za osnovne stvari koje treba uraditi u zgradi pa je moje mišljenje da svakako treba izabrati upravnika profesionalnog ili iz redova stanara.

Ono što takodje trebate znati je da u slučaju da nemate upravnika možete kao pojedinac zahtevati u vašoj opštini da Vam dodeli prinudnog upravnika. To je možda dobar korak da se u budućnosti stvore okolnosti i vaša stambena zajednica počne da funkcioniše. Onog trenutka kada vaše komšije dobiju prve račune da plaćaju za svoju stambenu zajednicu, tog trenutka se „bude“ i počinju da postavljaju pitanja. To je dobar početak, ljudi reaguju na novac i tek tada se „bude“ i žele da se nešto pitaju kada već plaćaju pa makar i minimalne zakonske fondove u prinudnoj upravi. Zato, ako nemate upravnika a komunalna inspekcija Vas još nije posetila tražite od opštine da Vam uvedu prinudnog upravnika i postoji realna mogućnost da se vaše komšije „probude“ i izaberu upravnika koji će zadovoljiti sve vaše zahteve. Vaša zgrada svakim danom postaje sve starija a problemi se gomilaju jer nema nikoga ko je zainteresovan da ih reši.

Kada izaberete profesionalnog upravnika ili upravnika iz redova stanara sve je obrnuto u odnosu na prinudnog upravnika. U tom slučaju se samo Vi pitate i samo Vi donosite odluke a upravnik je samo vaš servis koji sprovodi odluke koje ste Vi doneli a ne on.

 

062770236

 

Prinudni upravnik